Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH

U okviru podrške izgradnji kapaciteta partnerskim NVO-ima na programu CAPP II, CCI je u tokom 2012. godine organizovao niz treninga sa ciljem efikasnijeg i uspješnijeg rada organizacija civilnog društva. Treninzi su održavani na različite teme a na temelju zahtjeva koje su postavile same organizacije.

 Sarajevo, 30-31.01.2012. Trening: Ekonomski aspekti  antikorupcije

Sarajevo, 24.02.2012. Trening: Porezi i poreska problematika u NVO sektoru II

 Sarajevo, 27/28.03.2012. Trening: Korupcija i pravo

Banja Luka, 06.04.2012. Trening: Porezi i poreska problematika u NVO sektoru II           

Neum, 30/31.05.2012. Trening: Ekonomski aspekti antikorupcije

Jahorina, 05-07.06.2012. Trening: Upravljanje projektima sa akcentom na projektne           rizike

Jahorina 25-27.07.2012. Trening: Kako podići svijest o izborima 

Jahorina, 16-17.10.2012. Trening: Monitoring i evaluacija

Banja Luka, 28-29.11.2012. Trening: Upravljanje i razvoj

U protekle tri godine CCI je organizovao preko 20 klasičnih in-house treninga i 2 studijska putovanja (u Češku i Slovačku), za skoro 50 organizacija civilnog društva iz BiH, kroz koje je prošlo preko 450 učesnika

 

naslov