Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Virtuelni parlament u BiH za bolju komunikaciju između vlasti i građana

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) predstavljaju virtuelnu građevinu -“Virtuelni parlament” u kojoj je smješteno preko 600 virtuelnih kancelarija poslanika i delegata, kao i skupštinske sale, od kantonalnog, entitetskog, do državnog nivoa. 

Ova građevina (www.virtuelniparlament.ba)  će omogućiti svim parlamentarcima u BiH  da kroz svoje virtuelne urede pokažu spremnost i zainteresiranost da direktno komuniciraju s građanima, dok će s druge strane, građani imati priliku i mogućnost ne samo preciznog uvida u rad poslanika, nego i direktnog uključivanja u proces donošenja odluka,  te da, komunicirajući s njima, insistiraju na konkretnim rezultatima, radu i obavezama poslanika.

Drugim riječima, Virtuelni parlament neće biti samo mjesto za informisanje o radu parlamentaraca i parlamenata, nego i mjesto na kojem će svi oni koji to žele, moći direktno komunicirati sa svojim izabranim predstavnicima, bilo putem pitanja, chata, elektronske pošte, bloga, te pokretanjem inicijative, tematske rasprave i sl.

Korisnicima Virtuelnog parlamenta je omogućeno vrlo jednostavno kretanje kako kroz institucije vlasti, tako i kroz pojedinačne urede poslanika i delegata, te se iskreno nadamo da će ova građevina, koju CCI stavlja na raspolaganje građanima i parlamentarcima biti maksimalno korištena kako bi se predstavnici vlasti približili građanima i njihovim problemima i zajednički radili na njihovom rješavanju.

Vjerujemo da će ovaj vid komunikacije potaknuti građane da, sa informacijom više, budu aktivniji i zahtjevniji u političkom životu svoje zajednice, što za rezultat može jedino imati efikasniju, transparentniju i odgovorniju vlast.

 

naslov