Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

NOVO - REVIDIRANI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKATA

 

Centri civilnih inicijativa (CCI), kao implementator Programa partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II) koji je finansijski podržan od strane Americke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane bh. nevladine organizacije (udruženja i fondacije) da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na unaprijeđenje i javno zagovaranje reformskih procesa u oblastima:

(1) smanjenje nezaposlenosti (generalno, te fokusirano na marginalizovane grupe i osobe sa invaliditetom),

 (2) javna potrošnja (fokusirano na manjak institucionalnog reagovanja na podnesene izvještaje javnih kancelarija za reviziju, te unapređenje učešća građana  u procesu budžetiranja u oblastima zapošljavanja invalidnih lica, mladih i obrazovanja),

(3) borba protiv korupcije (s fokusom na korupciju u zdravstvu i usvajanje/unapređenje legislative legislative za zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju),

 (4) mladi,

(5) lokalni izbori u BiH 2012.,

(6) ostale i naknadno definisane oblasti, u skladu sa politickim aktuelnostima..

Javni poziv je otvoren do 31.12.2012. godine ili do konacne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove.

Više informacija kao i uputstva za aplikante možete pronaći pod linkom "Grantovi" - CAPP II program.


naslov