Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Средње образовање треба бити обавезно и бесплатно!

Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) јавности су у априлу представили студију “Обавезно средње образовање у БиХ: амбијент и перспективе”, која је плод полугодишњег истраживања радне групе сачињене од представника ресорних министарстава и независних експерата, а која се примарно бави питањем: на који начин омогућити једнако право на образовање сваком дјетету и како се приближити европским стандардима у овој области. 

“Резултати истраживања, поред низа других корисних информација, упозоравају на забрињавајуће велики број дјеце која не завршавају средњу школу, а њихов број се креће и преко 20.000 унутар једне генерације, што је приближно свако шесто дијете. Овако висок проценат дјеце која не уписују или не завршавају средњу школу, има изузетно негативан утицај на образовну структуру становништва, структуру тржишта радне снаге, ниску стопу уписа на факултете, оптерећења социјалног сектора, повећање нивоа криминалитета, те сврстава нашу земљу на дно европске ранг листе сходно квалитету образовних политика.” – истакао је Адис Араповић, пројект менаџер ЦЦИ-а и ко-аутор истраживања.

“С друге стране, истраживање је показало да би увођењем барем двије године обавезног средњег образовања, што је европски просјек, односно инвестирањем у образовање на овај директан начин, наше друштво и држава би имали неупоредиво мање трошкове од постојећих који произилазе из образовног система који генерише незапосланост , социјалне случајеве, јефтину радну снагу, криминал, итд. Зато ће ЦЦИ, циљано у изборној години, иницирати продужење трајања обавезног образовања и на двије године средње школе, те тражити од политичких странака и надлежних институција стављање овог проблема у врх њихових приоритета.” – нагласио је Араповић.