Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Jačanje participativne demokratije I dobrog upravljanja kroz ustavne reforme i snažniju lokalnu samoupravu u Kantonu Sarajevo

Preuzimanjem naležnosti lokalnih samouprava prekršen je Ustav Federacije BiH kojima se utvrđuje da je Kanton Sarajevo uzurpirao nadležnosti gradskih/općinskih vlasti, te da su iste preuzete bez njihove saglasnosti. Ove nadležnosti najvećim dijelom tiču se isporuke javnih usluga i efektivnih komunalnih servisa poput urbanog planiranja, korištenja javnih površina, lokalnih cesti, komunalne čistoće, itd.
Trenutno postoji nekoliko nezvaničnih prijedloga za reformu kantonalnog ustava I paketa predmetnih zakona kako bi se odgovorilo na presude Ustavnog suda, te kako bi se ispoštovale međunarodne konvencije I domaći pravni okvir u vezi s pravima I nadležnostima lokalne samouprave, kvalitetom javnih usluga I dobrim upravljanjem. Ipak, ovi prijedlozi uglavnom su predmet zatvorenih političkih I stručnih rasprava, bez inkluzivnog učešća šire zajednice, građana, CSO’s, akademske javnosti I međunarodnih organizacija.
Projekat će značajno doprinjeti potencijalno najvećoj ustavnoj i zakonskoj reformi na nivou lokalne samouprave u posljednjih 20 godina, gradeći potpuno inkluzivan pristup reformama, što će osigurati široku podršku građana i potrebnu dvotrećinsku većinu u kantonalnoj skupštini za usvajanje reformi. Uspješnim provođenjem Projekta značajno će se doprinjeti političkoj, administrativnoj i finansijskoj decentralizaciji, neposrednijoj vezi građana s vlastitom upravom, efektivnijim javnim uslugama, te zadovoljstvu i povjerenju građana u institucije. 

naslov

Opšti cilj:
Doprinjeti dobrom upravljanju i kvalitetnim javnim uslugama u lokalnoj samoupravi, provođenjem participativnih reformi Ustava i donošenjem novog zakonodavstva u Kantonu Sarajevo. 

Specificni ciljevi:
-Kreirati analizu postojećih prijedloga ustavnih amandmana i novog zakonodastva o podjeli nadležnosti između općina, grada i kantona Sarajevo, naspram međunarodnih standarda, presuda Ustavnog suda i zakonskog okvira na višim nivoima;
-Provesti javne konsultacije sa interesnim grupama (građani, lokalne samouprave, stručna i akademska javnost, međunarodne organizacije) o mogucim policy opcijama i dostaviti sumirane prijedloge za poboljsanje policy prijedloga,
-Ubrzati proces usvajanja ciljane legislative, monitoringom rada nadleznih izvrsnih i zakonodavnih vlasti te realizacijom medijske i zagovaracke kampanje.

naslov