Saopštenje za javnost RSS

CCI PREDSTAVLJA ANALIZU „JAVNA REVIZIJA U FBIH U PERIODU 2015.-2018.“ BEZ SANKCIJA ZA NEPOŠTOVANJE REVIZORSKIH PREPORUKA

 Centri civilnih inicijativa, kao prvu od planirane 3 posvećene reviziji u BiH, danas su predstavili analizu „Javna revizija u Federaciji BiH u periodu 2015.-2018. 

U periodu 2015. - 2018. godina, Ured za reviziju kreirao je 287 izvještaja o reviziji. Broj različitih revidiranih subjekata je bio 209, od oko 2000 subjekata u Federaciji BiH koje su nadležnosti Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Među 287 revizorskih izvještaja tek 12% njih (36 ) je pozitivnih, dok su ostali sa negativnim mišljenjem 24% (68) i mišljenjem sa rezervom 64% (183) - što znači da skoro 90% revidiranih subjekata nije u potpunosti primjenjivalo zakonske propise, a što je poražavajuće.

Tek oko 3% (manje od 600 miliona KM) od ukupnog budžeta revidiranih institucija, kroz posmatrani period, odnosi se na institucije koje su dobile pozitivnu revizorsku ocjenu. A, čak 19.4 milijarde KM, u ove 4 godine, zbir je godišnjih budžeta institucija čije finansijsko poslovanje, u manjoj ili većoj mjeri, nije zadovoljilo revizorske kriterije. Dakle, ukupni budžet institucija sa pozitivnom ocjenom na finansijsko poslovanje je čak 33 puta manji.

Problem je utoliko veći ukolko se uzme u obzir činjenica da veliki broj institucija ostaje nerevidiran usljed nedovoljnog kapaciteta Ureda za reviziju FBiH. Naime, Ured je u periodu 2015.-2018, revidirao tek cca 10% od ukupnog broja institucija koje su u nadležnosti Ureda za reviziju.

Dakle, očigledno je da je postotak revidiranih institucija nedovoljan. I da veliki broj institucija ostaje godinama bez revizijskog nadzora. A istovremeno je, zbog velike količine vremena koja prolazi između dvije uzastopne revizije, onemogućen i efikasan nadzor nad datim preporukama za poboljšanje stanja u revidiranim institucijama.

Revizorski izvještaji ukazuju na ogroman broj nepostupanja u skladu sa zakonima, te drugim propisima. U posmatranom periodu, 150 različitih zakona prekršeno je 1504 puta.

Najčešće nepravilnosti na koje Ured za reviziju ukazuje kroz izvještaje o finansijskoj reviziji odnose se na nedostatke i greške u procesu javnih nabavki, neprimjenjivanje zakona o budžetima, zakona o izvršenju budžeta, te netransparento zapošljavanje (bez javnog konkursa, zaključivanje ugovora o djelu).

Revizorski nalazi, u izvještajima o finansijskoj reviziji, popraćeni su preporukama, revidiranim institucijama, kojima je cilj otklanjanje propusta i grešaka uočenih u radu institucije. A preporuke čine jedan od najvažnijih aspekata u procesu revizije. Ukupan broj preporuka, u posmatranom periodu, koje su revizori dali institucijama u Federaciji BiH je 5.200. Pri čemu je broj različitih(!) preporuka nešto preko 4000 - određeni dio preporuka, naime, ponavlja se iz godine u godinu.

Realizacija revizorskih preporuka je nezadovoljavajuća. Ukupna realizacija, po godinama, kreće se između 10 i 23%. Dakle, ni četvrtina.

Nemogućnost kontinuiranog praćenja realizacije preporuka za posljedicu ima nemogućnost pozivanja na odgovornost rukovodilaca institucija, u kojima, revizijom uočene nepravilnosti u radu nisu otklonjene.

U ovom kontekstu, bitno je istaći, da uspjeh revizije ne zavisi samo od rada Ureda za reviziju, nego je ključna involviranost i ostalih institucija, poput tužilaštava, parlamenta, političkih aktera i u konačnici i sudova. I njihovo reagovanje, koje, nažalost izostaje, bar u onoj mjeri koja bi bila poželjna i koja bi pomogla da rad revizora značajno utiče na pozitivne promjene u društvu.

Iako po zakonu, parlament može na osnovu nalaza i preporuka datih u revizorskim izvještajima izreći sankcije u vidu smanjenja budžeta institucija, ali i druge korektivne mjere, one se ne izriču. Postaje upitno zbog čega i da li je ovaj vid sankcija uopšte adekvatan?!

Saradnja sa tužilaštvima nije institucionalizirana, odnosno precizno definisana i ne rezultira očekivanim reagovanjima tužilaštva na revizorske nalaze i mišljenja. U samom procesu revizije, tužilaštva se suočavaju sa nedostatkom kapaciteta, odnosno stručnjaka za ekonomska pitanja i razumijevanja revizije i pojmova koji se koriste u revizorskim izvještajima. Stoga je potrebno izgraditi funkcionalan model saradnje između revizije i tužilaštva, ali i kapacitete,  kako bi se proces revizije unaprijedio, a samim time i sankcionisali oni koji ne poštuju zakone i propise.

Ozbiljan problem predstavlja i vakuum u radu Zajedničke parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, koji se pojavljuje u izbornim godinama i čija dužina ponekad potpuno obesmišljava rad Ureda za reviziju. Tako je posljednja sjednica ove komisije održana 13.02.2018., prije više od dvije godine, a Komisija, u novom mandatu, još nije formirana. Zbog čega se pred ovom komisijom - koja razmatra revizorske izvještaje, vrši javna saslušanja predstavnika revidiranih institucija, te, Parlamentu, predlaže zaključke i preporuke koje je neophodno preduzeti radi zaštite javnih sredstava i prati njihovo provođenje - još uvijek nisu našli revizorski izvještaji za 2017. i 2018., dok Ured za reviziju već uveliko radi na izvještajima za 2019. godinu.

 

arhiva

Story in focusRSS

JAVNI POZIV ZA MLADE LOKALNE LIDERE/KE na projektu “Veća odgovornost lokalne vlasti za bolji kvalitet života građana/ki“

Centri civilnih inicijativa (CCI) kao implementator projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki“ raspisuju Javni poziv za mlade lokalne lidere/ke iz 15 lokalnih zajednica: Velika Kladuša, Kalesija, Zavidovići, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Široki Brijeg, Hadžići, Livno, Kozarska Dubica, Gradiška, Teslić, Ugljevik, Pale i Foča.

Kroz navedeni projekat CCI će organizovati različite vrste aktivnosti u oblasti monitoringa i ocjene rada lokalnih vlasti, osigurati informacije o političkim programima koji se fokusiraju na poboljšanje kvalitete života na lokalnom nivou, uz aktivno uljučivanje mladih. Uspostaviti mehanizme nezavisnog monitoringa rada lokalnih vlasti i osnažiti ulogu mladih u političkim procesima i na izborima na lokalnom nivou. 


arhiva

Actualities
rss

COOPERATION ESTABLISHED WITH 15 HEALTHCARE INSTITUTIONS TO IMPROVE THE SYSTEM FOR THE PREVENTION AND FIGHT AGAINST CORRUPTION

Svečano potpisivanje memoranduma, kojem će prisustvovati predstavnici javnih zdravstvenih ustanova koje će učestvovati u projektu, će označiti početak saradnje čiji je cilj unaprijeđenje sistema sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

15.11.2019

"Improvement of the work transparency, introduction of systemic solutions, cooperation among public institutions and enhancement of their preventive capacities are all preconditions for the adequate fight against corruption," this was concluded today during the Ceremony for Signing of the Memorandum of Cooperation with 15 healthcare institutions. The Memorandum was signed as part of a project implemented by  Transparency International in Bosnia and Herzegovina and the Centres for Civic Initiatives (CCI), and funded by the European Union. The main aim of the project is to contribute to the improvement of the system of prevention and fight against corruption in BiH. 


PRIRUČNIK “KVALITETNIJIM PLANIRANJEM POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DO NOVIH RADNIH MJESTA“

U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“ kreiran je Priručnik “Kvalitetnijim planiranjem poljoprivredne proizvodnje do novih radnih mjesta“, o stanju i postojećim praksama u razvoju poljoprivrede, u sklopu koje je predložen i model za prikupljanje informacija o planiranju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Bijeljina. Cilj priručnika je bio sprovesti sveobuhvatno istraživanje čiji će rezultati dati kompletnu sliku stanja poljoprivrede u Bijeljini, a iz samih rezultata izvući što kvalitetnije zaključke, kao i preporuke. Sam priručnik predočava trenutnu sliku razvoja poljoprivrede na području Grada Bijeljina, ukazujući na sve slabosti i probleme koji prate ovu proizvodnju.
   
 
Pomenuti projekat finansira Evropska unija u okviru „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Međunarodna organizacija rada („ILO“), a implementator projekta su Centri civilnih inicijativa (CCI). Partneri CCI-a na pomenutom projektu su Grad Bijeljina, JU Zavod za zapošljavanje (filijala Bijeljina), d.o.o. Sava Semberija i Ustanova za obrazovanje odraslih „Dositej“. Grad Bijeljina je i sufinansijer pomenutog projekta.
Koalicija za Vrbas predstavila razloge zbog kojih je protiv hidroelektrane na Vrbasu


29.10.2018

Koaliciju za Vrbas čine 35 udruženja iz Banje Luke koji su okupljeni s jednim ciljem – zaustaviti planove za izgradnju novih hidroelektrana na rijeci Vrbas. Danas smo na obali Vrbasa javnosti i medijima predstavili svoje razloge.

„Juče smo predali nadležnim opštinskim i republičkim vlastima Zahtjev za donošenje negativnog mišljenja o projektu izgradnje hidroelektrane Krupa na rijeci Vrbas, u kome smo naveli 20 razloga zbog kojih smo protiv ovog projekta. Lošiji kvalitet vode, promjena klime, uticaj na prirodu i generalno zastarjelost ovakvih tehnologija su samo neki od razloga“, izjavio je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Projektom hidroelektrane Krupa predviđena je izgradnja brane 18-20 metara i premještanje magistralnog puta od mosta u Krminama do hidroelektrane „Bočac 2“ u dužini od 10 km sa lijeve na desnu obalu Vrbasa.


arhiva