Staff
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Tuzla
 • Zlatan Ohranović
  Izvršni direktor
 • Dalida Muhović Džeko
  Direktor za finansije
 • Asmir Ćlimković
  Menadžer programa
 • Dževad Glinac
  Konsultant za monitoring
 • Muris Bulić
  Konsultant za monitoring
 • Zumreta Sijerčić
  Finansijski asistent
 • Jasmila Selimović
  Projekt menadžer/Konsultant za monitoring
 • Adela Mulaosmanović
  asistent za finansije
 • Nataša Topalović
  asistent za finasije
 • Lejla Terzić
  asistent za finansije
Doboj
 • Ljubinko Đurić
  Projekt koordinator
 • Igor Cocić
  Grant menadžer
Banja Luka
 • Željko Ninković
 • Konsultant za monitoring
 • Denis Telić
  Projekt menadžer
Mostar
 • Ivica Ćavar
  Projekt menadžer/Konsultant za monitoring
 • Lejla Deronja
  Konsultant za monitoring
 • Vesna Milas
  Konsultant za monitoring
Sarajevo
 • Mersad Avdić
  IT menadžer/ Konsultant za monitoring
 • Esma Meškin
  Administrator
 • Dario Jovanović
  Projekt menadžer
 • Alen Čular
  Konsultant za monitoring
 • Ismar Hota  Projekt koordinator
 • Nina Zubović
  koordinator za odnose sa javnošću
Bijeljina
 • Ana Lučić
  Koordinator za odnose s medijima
 • Slaven Divčić
  Projekt koordinator
Travnik
 • Zoran Adžaip
  Projekt koordinator