Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA (STRUČNJAK ZA KOMUNIKACIJE)

Poštovani,

Centri civilnih inicijativa (CCI)  06.11.2018. godine raspisuju Javni poziv za podnošenje ponuda za angažman konsultanta sa relevantnim iskustvom i referencama, za potrebe pružanja savjetodavnih i praktičnih usluga u oblasti odnosa sa javnošću, a u okviru projekta ” Resursni centar za bh. civilno društvo u procesu evropskih integracija“, kojeg finansira Evropska unija (EU).

Ukoliko ste zainteresovani da budete dio našeg tima, aktivno učestvujete u realizaciji pomenutog projekta koji će se realizovati na području čitave Bosne i Hercegovine, a zadovoljavate i druge formalne uslove iz ovog poziva, obratite pažnju na formulare u prilogu i javite nam se. 

Krajnji rok za podnošenje ponude je _16.11.2018._ u 16.00 sati. Ponuda se mora prije navedenog roka na adresu:  Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla (uz napomenu: Ponuda za konsultanta – Stručnjak za komunikacije).

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila denis@ccibh.org , tel: 063/396 525.

POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA APLICIRANJE MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA:

1. ToR Communication Expert

2. Finansijska ponuda - obrazac za dostavu finansijske ponude

3. Nacrt (primjer) ugovora o djelu

Poziv na podnošenje ponude za Konsultanta  - Strucnjak za komunikacije