Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA (KONSULTANT POLJOPRIVREDNE STRUKE)

Centri civilnih inicijativa (CCI) 11.04.2018. godine raspisuju Javni poziv za podnošenje ponuda za angažman konsultanta sa relevantnim iskustvom i referencama, za potrebe pružanja savjetodavnih i mentorskih usluga poljoprivrednicima u okviru projekta ”Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“, kojeg finansira Evropska unija (EU) u okviru programa “Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Ukoliko ste zainteresovani da budete dio našeg tima, u mogućnosti da terenski radite na području grada Bijeljine, a zadovoljavate i druge formalne uslove iz ovog poziva, obratite pažnju na formulare u prilogu i javite nam se.

Krajnji rok za podnošenje ponude je _24.04.2018._ u 16.00 sati. Ponuda se mora prije navedenog roka na adresu: Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla (uz napomenu: Ponuda za konsultanta poljoprivredne struke) ili putem e-maila: ccituzla@bih.net.ba

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila muris@ccibh.org , tel: 035/247 741; 063/396 530.

POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA APLICIRANJE MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA:

Poziv na podnošenje ponude za Konsultanta poljoprivredne struke

ToR - Konsultant poljoprivredne struke

Finansijska ponuda - obrazac za dostavu finansijske ponude

Nacrt (primjer) ugovora o djelu

Izjava ponuđača za ispunjavanje uslova tendera